Hälytysosasto

VPK:n hälytysosasto harjoittelee savusukellustaVPK:n hälytysosaston jäsenet vastaavat palokunnan operatiivisten hälytystehtävien suorittamisesta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa tehdyn palokuntasopimuksen mukaisesti.

Hälytysosaston jäsenet hälytetään Vaasan hätäkeskuksesta hälytystekstiviestillä sekä hakulaitteilla.

Hälytysosaston jäsenet ovat henkilökohtaisessa työsuhteessa pelastuslaitokseen ja saavat siten tuntiveloitteisen korvauksen osallistumisesta hälytystehtäviin koulutustasonsa mukaan.

Pelastuslaitos huolehtii jäsenten peruskoulutuksesta. Koulutus on kurssimuotoista ja koulutukset järjestetään arki-iltaisin sekä viikonloppuisin, jotta työssä käyvillä jäsenillä on mahdollisimman helppoa osallistua koulutuksiin.

Hälytystehtäviin hälytysosaston jäsen pääsee täytettyään 18 vuotta ja suoritettuaan pelastustoiminnan peruskurssin, jossa opetetaan sammutusmiehen perustaitoja. Kurssin jälkeen palokunnan jäsen ylläpitää osaamistaan osallistumalla palokunnan viikkoharjoituksiin, joita VPK järjestää parillisten viikkojen tiistaisin. Pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö osallistuu myös palokunnan harjoituksien järjestämiseen vaativammissa harjoituksissa kuten vaarallisten aineiden harjoituksissa.

Vaarallisten aiheiden harjoitus Kokkolan paloaseman pihalla

Palokuntalainen voi jatkokehittää osaamistaan osallistumalla erilaisille täydennyskursseille, joilla laajennetaan omaa osaamista sekä kouluttaudutaan muun muassa korkealla tapahtuvaan työskentelyyn, ensiapuun, pintapelastamiseen sekä savusukeltamiseen.

Harjoitusten (ja hälytysten) jälkeen keitetään yleensä kahvit ja parannetaan maailmaa - tai suunnitellaan seuraavia talkootöitä paloasemalla.

 Palokuntamme hälytysosasto on tällä hetkellä kirjavahvuudeltaan täysi, emmekä valitettavasti voi ottaa osaston toimintaan lisää halukkaita jäseniä. :(


Kaarlelan VPK | Ventuksentie 84, 67600 Kokkola
Vapaaehtoisuuden voimalla vuodesta 1935. Sivut rakentanut 1204. Ylläpito